Liderlik

Transformasyonel Liderlik

 Transformasyonel liderlik

İlk olarak 1978 yılında James McGregor BURNS, politik liderlik konusunda Alman sosyolog Weber’in ekonomik ve ekonomik olmayan otoritenin kaynağından yola çıkarak dönüşümsel ve etkileşimsel liderlik olarak bir ayrıma gitmiştir. Burns bu çalışmasında liderliği;insanların ekonomik, politik veya buna benzer güç ve değerler kullanarak bağımsız veya karşılıklı oluşturdukları amaçlara ulaşmak için izleyicilerini harekete geçirme olarak tarif etmektedir. Burns’e göre liderin izleyicilerin ortak çıkarlara ulaşmak konusunda bir çabası söz konusu olmadığı çıkarlara ulaşabilmek için pazarlık söz konusu olduğu liderlik tipi etkileşimsel liderliktir. Eğer liderler sadece liderlik sürecini izleyicilerin amaç ve değerlerini değiştirip sekilendirmek için kullanırlarsa buna da dönüşümsel liderlik denir. Her iki liderlik de insanların faydasına kullanılabilir. Eğer izleyici ve lider arasındaki davranışlar her birinin amaçlarını gerçekleştirmesini sağlıyorsa, etkileşimsel liderlik izleyic...Devamını Oku »

Küresel İşletme Liderlerinin Temel Özellikleri

Küresel İşletme Liderlerinin Temel Özellikleri

Liderliğin Tanımı ; Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir. Liderin tanımına açıklık getirebilmek için 'lider kimdir?' sorusu sorulmalıdır. Bu sorunun cevabı şu maddelerdir: o Sorgulayıcı ve sabırlı, o Daima önde değil, yeri geldiğinde arka planda duran, o Değişimin yaratıcısı olan, o Prensipleri ile hareket eden, o Zorluklara karşı mücadele eden, o Ahlak kurallarını bireysel menfaatlerinin önünde tutan, o Kararları takımıyla beraber alan, o Daima değişime açık kişidir. Aslında lider bu maddelerin toplamından çok daha büyük bir değeri ifade eder. Onu tanımlamak ve örgüt içindeki yerini netleştirmek için yönetim ve yönetici kavramlarını incelemek gerekir. Yönetim örgütün üst...Devamını Oku »

Atatürk'Ün Liderlik Özellikleri

Atatürk'ün Liderlik Özellikleri

Atatürk’ün Yöneticilik ve Liderlik Özellikleri; Atatürk’ün diplomasi alanında başarılı olmasını sağlayan en önemli etken, üstün liderlik vasıflarına sahip olmasıdır. Adnan Nur Baykal, M. Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları adlı kitabında, bu özellikleri şöyle sıralamıştır; 1. Açık Olma 2. Adam Yetiştirme 3. Bilgi ve Tecrübe Sahibi olma 4. Bilgi Toplama Yeteneği 5. Bilgilendirme Alışkanlığı 6. Kendini Bilme 7. Cesur Olma 8. Çevre Bilincine Sahip Olma 9. Dayanıklı Olma 10. Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı 11. Emrivakiye İzin Vermeme 12. Esnek Olabilme 13. Espri Sahibi Olabilme 14. Soyut Düşünebilme Yeteneği 15. Fedakar Olma 16. Gerçekçi Olma 17. Göreve Talip Olma 18. Güvenilir Olma 19. Kendine Güvenme 20. Hazırlıklı Olma 21. Hedefe Yönelik Kararlı Olma ...Devamını Oku »

Turgut Özal'In Liderlik Sırları

Turgut Özal'ın Liderlik Sırları

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 45-46. hükümetlerde de başbakanlık yapmıştı. 13 Ekim 1927'de Malatya doğdu, 17 Nisan 1993'te Ankara'da cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken aramızdan ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitiren Turgut Özal, küçüklüğünde pilot olmak istiyormuş, ancak eşekten düşerek kolunu sakatlayınca bu hevesinden vazgeçmek zorunda kalmış. Gelin, eşeğin oyunbozanlığından cumhurbaşkanlığına yükselen yaşam öyküsünde yenilikçi, girişimci, aksiyoner ve içimizden biri olarak akıllara kazınan Turgut Özal'ı böylesine farklı kılan liderik özelliklerine göz atalım. Turgut Özal Nasıl Bir Liderdi? < Asık suratlı ve mesafeli değil, her zaman sokakta, halkın içinde ve güler yüzlü bir liderdi. < İyimserdi. < Değişen dünyanın yeni gerçeklerini öğrenme ve ufkunu genişletme fırsatını sundu. < Oldukça zekiydi ve zekasını tükenmek bilmeyen bir çalışma azmiyle desteklemişti. < Tevazu ve hoşgörü sahibiy...Devamını Oku »

Fatih Sultan Mehmet İn Liderliği

Fatih Sultan Mehmet in Liderliği

Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed), (d. 30 Mart 1432 – ö. 3 Mayıs 1481) yedinci Osmanlı padişahıdır. İstanbul'u fethetmesinden sonra "Fatih" lakabıyla anılmıştır. Bazı tarihçilere göre İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur. Bundan dolayı Fatih, "çağ açan hükümdar" olarak da tanınır. Fatih, çıkardığı yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmiştir. Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olan II. Murad’ın Hüma Hatun'dan olan oğluydu. Molla Gürani gibi dönemin ünlü bilginlerinden özel dersler alarak yetişti. 1443’te, çocuk yaşta Manisa sancakbeyliğine atanınca, hocaları ve danışmanlarıyla birlikte Manisa’ya gitti. II. Murad, Balkanlar’da ve Anadolu’da çeşitli sorunların yaşandığı bir ortamda Mehmed’i Edirne’ye çağırdı ve tahtı ona bıraktı. Ağustos 1444’te, 12 yaşında deneyimsiz bir çocuğun padişah olması, Osmanlılarla çatışma halinde olan ...Devamını Oku »

1 2 3
Yukarı Çık