NLP

Nlp (Neuro Linguistic Programming) Nedir?

NLP (Neuro Linguistic Programming) Nedir?

NLP tekniği, özellikle iş dünyasında, yönetim, iletişim, isteklendirme, kişisel gelişim, hedef belirleme liderlik gibi konularda farklılaşma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda spora, aile yaşamına ve kendini geliştirmeye uygulanabilir. Başarıya ulaşmak ve kişisel mükemmelliği yakalamak isteyen insanların, değiştirmesi gereken tutum ve inançlarını değiştirmeyi kolaylaştırarak kişisel hedeflere başarılı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bu nedenle yönetim ve eğitim alanında sıkça kullanılmaktadır. Neuro Lingustic Programlama bilinçli bir amaç ile yaşamanın önemini vurgular. Hedeflere ulaşmak için belirli şekillerde davranmak ve konuşmak gerekir. Neuro Lingustic Programming, diğer insanların inanç ve davranışlarını değiştirme yönünde çok etkili olduğu kanıtlanmış çeşitli dil ve davranış kalıpları öğretir. NLP, bu kalıpları kullanırken, yapılan işlemlerin yararlı olup olmadığını görmek açısından, etkileşime girilen kişi veya kişilerin sürekli gözlemlenmesinin önemini vurgulamaktadı...Devamını Oku »

Nlp Teknikleri

NLP Teknikleri

Kişinin iç dünyası sorunlu, huzursuz, mutsuz ve karmaşa içindeyken ağzından olumlu veya pozitif ifadelerin çıkması mümkün değildir. Kişilerin iç dünyasının netleşmesine, dinginliğe ulaşmasına ve istediği yönde düşünce ve davranışlarının farkına varmasına ve değiştirmesine dönüştürmesine yardımcı olur. NLP Teknikleri bir bilim olarak tanımlanmakta çünkü insan davranışlarının arkasındaki stratejilerin çözümlenmesi, kişinin kendisi ve başkalarıyla olan iletişimindeki nasıla odaklanması, yaşamla ilgili modeller oluşturması ve beyinle ilgili araştırma ve çalışmaları kapsamaktadır. NLP Teknikleri bir sanattır çünkü tüm insanlar doğum anına kadar aynı süreçlerden geçerken doğumdan sonraki süreçten itibaren farklı bir yapıya, kişiliğe sahip olmasından dolayısıyla da tek ve özgün olduğunu kabul ederek bir sanat eseri olarak tanımlanmaktadır. Kişinin kendisinin en iyisi olabilme sanatıdır. Her davranışımızın temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade ...Devamını Oku »

Nlp Cd

NLP CD

Kişinin iç dünyası sorunlu, huzursuz, mutsuz ve karmaşa içindeyken ağzından olumlu veya pozitif ifadelerin çıkması mümkün değildir. Kişilerin iç dünyasının netleşmesine, dinginliğe ulaşmasına ve istediği yönde düşünce ve davranışlarının farkına varmasına ve değiştirmesine dönüştürmesine yardımcı olur. NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldığını açıklayan bir bilimdir. NLP kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir. NLP kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir. NLP bir sanattır; çünkü herkesin öznel düşünme ve davranma biçimleri vardır ve bunlar – özellikle duygular, tutumlar ve inançlar – tanımlanmaya çalışıldığında oldukça öznel sonuçlar ortaya çıkacaktır. NLP bir bilimdir; çünkü başarılı davranış yöntemlerinden destek alır. NLP, her şeyden önce bir düşünce sistemidir. Bütün sistemlerde olduğu gibi NLP'de de kendi içinde bir mantıksal sıralama vard...Devamını Oku »

Nlp Cd’Leri

NLP CD’leri

Neuro - 'Neuro' zihin ya da beyin, merkezi sinir sistemi ve özellikle hissettiğimiz, gördüğümüz, işittiğimiz, tattığımız ve kokladığımız duyguları ifade eder. Bunlar sayesinde dış dünya ile iletişim kurarız. Hafıza ve hayal gücü de iç dünyamızla iletişim kurmamızı sağlar. Linguistic (Dil) Duyu organlarımızla aldığımız mesajlar sinir sistemi için bir dil oluşturmaktadır. Dil olmadan düşünceyi zihinde canlandıramaz ve insanlarla iletişim kuramayız. Kendi iç iletişimimizde de dili kullanırız. Kendimizle ve başkalarıyla iletişim kurarken kullandığımız kelime ve cümleler bizi mutluluğa ve başarıya götürebildiği gibi büyük bir umutsuzluğa da sürükleyebilir. Bu yüzden dili etkin kullanmak çok önemlidir. Programming NLP teknikleri yardımıyla alışkanlıklar ve bilinç dışı davranışların dahil olduğu davranış biçiminizi yönlendiren programları saptayabilirsiniz. Aynı zamanda gerçekl...Devamını Oku »

Nlp Teknikleri

NLP TEKNİKLERİ

Nöro Linguistik Programlama, değişimi sağlayan bir dizi çok güçlü teknikden oluşur. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: Çapa atma: İçsel bir tepkiyi dışsal bir tetikleme ile ilişkilendirme işlemidir. Bu sayede tetikleme mekanizması yeniden harekete geçirilerek tepkiye hızlı ve bazen de dolaylı bir şekilde erişilebilinir. Çapalar doğal bir şekilde oluşabilir veya kasten kurgulanabilir. Bütün temsil sistemlerinde oluşturulabilinir ve hem olumlu, hem de olumsuz içsel durumları kontrol altına alma görevi görürler. Yığınak Çapaları: Bireyin belirli bir çapaya karşı tepki yoğunluğunu güçlendirmek için bir dizi olayın aynı çapayla ilişkilendirilmesi işlemidir. Çöken Çapalar: Birbirine uymayan iki tepkinin aynı anda tetiklenmesiyle olumsuz durumları boşaltma işlemidir. Zincirleme Çapalar: İstenmeyen durumlar, ara durumlar ve arzulanan durumlar sıralamasını takip edecek şekilde bir dizi çapa yaratma işlemidir. İç Göz...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Yukarı Çık