NLP

Kişisel Gelişim(Nlp - Kişisel Üstünlüğün Bilimi - Nlp Eğitimleri)

Kişisel Gelişim(NLP - Kişisel Üstünlüğün Bilimi - NLP Eğitimleri)

Kişisel Üstünlüğün Bilimi 'Öznel deneyim' araştırması ve “kişisel üstünlüğün bilimi” bazı tanımlamalar geniş çapta kabul görmüşlerdir. Bir davranış bilimi olarak NLP'nin kapsamı içinde şunlar vardır; • Bir bilgi sistemi –epitemoloji. • Bilgi ve değerlerin uygulanması için yöntem ve süreçler -metodoloji • Bilgi ve değerleri uygulamak için gerekli olan araçlar -metedoloji Dil bilimi, sinir bilimi ve kavramalı bilimden yararlanır ve tek bir yapı için sayısız kuram ve model sentezleme yollarını arar. NLP, insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki düşünce düzeni ve davranış şeklin! saptayabilmemizi sağlayan bir ilkeler ve farklar grubudur. Bilinçsiz bir şekilde şurup giden hayatlarımıza ait o güçleri ve bunları kontrol eden zihinsel yapıları saptamamızı sağlar. Ardından edindiğimiz bu bilgiyi düşünce ve davranış şeklimizde değişiklikler yapmak için kullanabiliriz. -ALINTI- Devamını Oku »

Kişisel Gelişim(Sinir Dili Bilimi - Nlp - Sinir Dili Programlaması)

Kişisel Gelişim(Sinir Dili Bilimi - NLP - Sinir Dili Programlaması)

Sinir Dili Bilimi Daha tarihsel bir terim olan 'sinirdili bilimi' genel anlam bilim ile .ilgili bir çalışma olarak ifade edilebilir. Dilin sınırlarım ve dünya 'haritalarımızı' nasıl oluşturduğumuzu kavrama konusunda önemli bir unsur olduğunu fark eden Alfred Korzybski bu terimi 1941 yılında kullanmıştı. Kitabı okudukça anlayacağımız gibi dünyayı kişisel olarak algıladığımız 'haritayı' iç gerçeklik 'alanından' kayda değer bir şekilde ayırır. Bu dilsel bağlantı, farklı bilim dallarından alınan ve başka ortamlarda bilindik olan kavramlara dayanan pek çok NLP özelliğinden sadece birini örnekler. Daha önce anlaşıldığı gibi, diğer şeylerin yanı sıra, NLP sinirdili bilimini genişletir, pekiştirir ve geliştirir. Faaliyet Alanı ve Fikir Ayrılıkları Kurucuları kadar diğer insanlar da yeni ve önemli düşünce takımları eklediği için 1970'de ortaya çıkmasından bu yana NLP'nin faaliyet alanı hızla genişlemiştir. Etkiled...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim(Nlp'Nin Abc'Si - Nlp İzmir - Nlp Seminerleri)

Kişisel Gelişim(NLP'nin ABC'si - NLP İzmir - NLP Seminerleri)

NLP'nin ABC'si Genel anlamda NLP şunları kapsar; • İletişim • İçsel deneyim • Dilin etkileri • Üstün davranışı biçimlendirme • Beynimizi nasıl kullanırız NLP denince insanların aklına sıklıkla değişim teknikleri gelir. Aslında teknikleri yalnızca NLP’nin bir modelleme süreci sunan ürünlerini simgeler. Çoğu tekniği NLP model, öznel deneyimi bir yapı ya da kişisel gerçeklik haritası olarak depolayıp kodlamak için genelleme, anlamı kaydırma ve anlamı saptırma gibi eylemler tarafından süzülen duyumsal girdileri-görüntüler, sesler ve hisler tanımlar. NLP kişinin algısal haritasını biçimlendirir. Dahası NLP modeli psikolojik yaklaşımlar gibi onanma değil pozitif değişim ya da üretime odaklanır, -ALINTI- İZMİRDEKİ NLP - ANLAYARAK HIZLI OKUMA KURSLARI VE SEMİNERLERİ İÇİN AYRINTILI BİLGİ: SAYGIN NLP DANIŞMANLIK Kıbrıs Şehitleri No: 30 Daire: 11 Alsancak - İzmir...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim(Nlp' Nin Doğası - Nlp Kursları - Nlp Nedir?)

Kişisel Gelişim(NLP' NİN DOĞASI - NLP KURSLARI - NLP NEDİR?)

NLP'nin Doğası NLP sinir-Dili Programlamasıdır (Neuro-Linguistic Programming). Başlarda göz korkutucu gelse de NLP terimine ait Unsurlar ayrı olarak ele alındığında ne anlama geldiğini açıklamak çok uzun sürer. 'Neuro zihin ya da beyin, merkezi sinir sistemi ve özellikle hissettiğimiz, gördüğümüz, işittiğimiz, tattığımız ve kokladığımız duyguları ifade eder. Bunlar sayesinde dış dünya ile iletişim kurarız. Hafıza ve hayal gücü de iç kişiliğimizle iletişim kurmamızı sağlar. 'Linguistic' iletişim için olduğu kadar düşünceler için de önemli bir unsur olan dile hem- sözel hem de sözsüz-gönderme yapar. 'Programlama terimini genellikle yazılım ve kişisel bilgisayarlarla ilgili olarak kullanıyoruz. NLP yardımıyla alışkanlıklar ve bilinç dışı davranışların dahil olduğu davranış biçiminizi yönlendiren ‘programları’ saptayabilirsin. Aynı zamanda gerçekleştirmek istediğiniz konularda daha fazla yetkinlik kazanma...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim(Nlp'Nin Anlamı - Neuro Lingustic Programming - Nlp Kursu)

Kişisel Gelişim(NLP'nin Anlamı - Neuro Lingustic Programming - NLP Kursu)

NLP'NİN ANLAMI İngilizce "Neuro Lingustic Programming" ifadesinin baş harfleri alınarak kısaca NLP olarak adlandırılmıştır. Beyin (neuro); çünkü ortaya koyduğumuz her davranış ve düşüncenin kaynağı Sinir (Beyin) Sistemidir. Duyu organlarımızla algıladığımız şeyleri beynimizde nasıl işliyoruz ve bu mesajlar bizim davranışlarımızı nasıl oluşturuyor? Beyin ve vücut mükemmel bir sistem ve aralarındaki ilişki NLP'nin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Dil (linguistic); çünkü duyu organlarımızla aldığımız mesajlar sinir sistemimiz için bir dil teşkil etmekte ve bu yüzden deneyimlerimizi sözcük, kelime, ve sesle anlamlandırmaktayız. Kendimizle beynimizde nasıl iletişime giriyoruz, diğer insanlarla ve çevreyle nasıl bir iletişim kurarak uyum sağlamaya çalışıyoruz? Bu deneyimleri açıklayabilmek için bir dil sistemine gereksinim duyulmaktadır. Program; çünkü her davranışımız bir tür yapı ve kalıp dahilinde oluşmaktadır. Sahip o...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Yukarı Çık