NLP

Nlp Terimleri Sözlüğü

NLP Terimleri Sözlüğü

Erişim İpuçları Bir insanın düşünürken kullandığı temsil sistemini ortaya çıkarmaya ve tetiklemeye yarayan detaylı davranışlardır. Tipik erişim ipuçları arasında göz hareketleri, ses tonu, tempo, vücut duruşu, el, kol hareketleri ve nefes alıp verme kalıpları bulunur. Çapa Atma İçsel bir tepki ile dışsal bir tetikleyici arasında ilişki kurarak (klasik şartlandırmaya benzer) tepkiye hızlı ve bazen de gizli bir şekilde erişim sağlanması işlemidir. İşitsel İşitme eylemi veya duyusuyla ilgili. Davranış Spesifik fiziksel eylem ve tepkiler aracılığı ile etrafımızdaki insanlar ve çevre ile etkileşim kurmamızdır. Davranış Esnekliği Başka bir insandan bir karşılık almak için bireyin kendi davranışlarını değiştirebilme yeteneğidir. Kalibrasyon (Gözlem) Gözlemlenebilir davranış ipuçları ile spesifik bir içsel tepkiyi eşleştirmek yoluyla devam eden bir etkileşim sırasında karşı tarafın bilinçdış...Devamını Oku »

Temsil Sistemleri

TEMSİL SİSTEMLERİ

Deneyimleri duyular aracılığıyla algılarız. Bu duyusal deneyimleri zihinde yeniden yaratmak için düşünme süreçlerini kullanma açısından inanılmaz bir yeteneğe sahibiz. Örneğin hoş bir deneyimi hatırlamak bizi gülümsetebilir, hoş olmayan bir deneyim üzüntüye yol açabilir ve en sevdiğimiz yemek veya içeceği düşünmek acıktırabilir veya susatabilir. Deneyimlerimizi kendimize karşı temsil ederken duyularımızı kullanırız. Beş duyu sistemimizi tanımlamak için temsil sistemleri adını verdiğimiz NLP terimini kullanıyoruz. Görme Görsel G Duyma İşitsel İ Dokunma Dokunsal D Koklama Kokusal K Tatma Tatsal T Sistemlerin içinde alt-bölümler vardır. İşitsel hem seslerin hayali düzeyde işitilmesini hem de insanın kendi kendisine konuşmasını içerir. Dokunsal ise bede...Devamını Oku »

Nlp Eğitimi

NLP Eğitimi

NLP(Neuro Linguistic Programming) Nedir? Neuro Linguistic Programming ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir. • NLP, bir davranış biçimidir; yaşama, az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakmaktadır. NLP, insanları etkileyen iletişim biçimlerini ve neyin öğrenilmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlamaktadır. • NLP, bir yöntemdir; her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkmaktadır. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yeteneklere bağlıdır. • NLP, mükemmelliğin bilim ve sanatıdır. • NLP, kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla ...Devamını Oku »

Nlp Çapalama

Nlp Çapalama

Sık sık tekrarlanmalı ve koşullanma sağlanmalıdır. Çapanın atılma zamanlaması, durumun yoğunluğu, gücü temel etkendir. 1. İstenen duygu durumunun geçmişte yaşanmış bir anı bulunur. (Tamamen...................olduğunuz bir durum hatırlıyor musunuz? Tam olarak ne zaman olduğunu hatırlıyor musunuz?) Eğer bulamazsa geleceğe yönelik kurgu yapılır. 2. Kişi o anın içine götürülür ve o duyguyu yaşaması sağlanır. (Şimdi o zaman dönüyorsun, tam olarak o ana git, aşağıya bedeninin içine süzül ve daha önce gördüklerini gör, duyduklarını duy ve hissettiklerini hisset...) 3. Duygu telkinlerle yoğunlaştırılır. (10 katına, 100 katına çıkıyor, damarlarında akan kanla birlikte tüm bedenine yayılıyor...) 4. Doruk noktasına ulaşmasına az bir zaman kala daha önce belirlenen noktaya, belirlenen basınçla basılır. 5. Kişi doruk noktasına ulaştığında, 5-10 sn. daha çapa noktasına basm...Devamını Oku »

Milton Modeli

Milton Modeli

BİLİNÇLİ ZİHNİ DEVRE DIŞI BIRAKAN HİPNOTİK DİL KALIPLARI 1. Zihin Okuma Bilgi edinmek için yanına gittiğiniz insanla açıkça belirtilmiş bir süreçten geçmeden, onun düşünce ve hislerini bildiğinizi iddia etmenizdir. Merak ettiğinizi biliyorum... Bunu anlayabilirim... Öğrenmek arzusuyla dolu olduğunuzu biliyordum... Güçlü bir zihin okumayla, siz “bir cümleye başla ve çok...” dediğinizde, danışan boşluğu sizin için dolduracaktır. 2. Öznesiz Değer Yargıları Öznesi belirtilmemiş değer yargılarıdır. Öğrenmek koladır... Ve merak etmek iyi bir şeydir... Ve iyi bir şeydir... Evet, böyle... 3. Neden ve Etki Bir şeyin bir başka şeyin nedeni olduğu durumdur. Nedensellik uygulamaları arasında şunlar vardır: a. C > E yapar. b. Eğer...öyleyse... c. Sen böyle y...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Yukarı Çık