NLP

Nlp Karaman Eğitimi

NLP Karaman Eğitimi

Bilinçdışı zihnin çalışma prensiplerini öğrenerek, sizi sınırlayan alışkanlıklarınızı nasıl öğrendiğinizi keşfedip, sizi hedeflerinize götürecek yeni alışkanlıkları nasıl kazanacağınızı deneyimleyerek öğreneceksiniz. Aileniz, arkadaşlarınız ve iş yaşamınızdaki insanlarla iletişim etkinliğiniz önemli ölçüde artacak. Ayrıca kullandığınız dil ve sözcüklerin bütün davranışlarınızı nasıl programladığını ve bunun da sizin dünya deneyiminizi doğrudan nasıl etkilediğini anlayacaksınız. Günümüz dünyasında herkes kaliteli iletişimden bahsediyor, ancak bunun nasıl başarılacağından söz edilmiyor. NLP'de öğreneceğiniz beceriler sizi daha etkin kılacak ve iletişimde yada yaşamınızın her alanında öz güveninizi arttıracaktır. Duyusal keskinliğinizi arttırmayı öğrenmek size hem kendinizle hem de çevrenizdekilerle ilgili yüksek kalitede bilgiye ulaşmanıza olanak verecektir. En iyi derecede etkileşimin tüm unsurlarını anlayacak; ikna etme ve etkilemenin belirli ve genel dil kalıplarını na...Devamını Oku »

Nlp Eskişehir Eğitimi

NLP Eskişehir Eğitimi

NLP’nin ne olduğu isminde saklıdır. NLP’nin açılımı neuro (sinir), linguistic (dil bilimi), programming (programlama) olarak belirlenmiş, Sinir Dili Programı olarak dilimize geçmiştir. Neuro, beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleyiş tarzı ile ilgilenmektedir. Linguistic, kullanılan dil, kişinin kendisi ve çevresiyle iletişim kurması ve buna bağlı olarak yarattığı etkiyle ilgilenir. Programming ise, oluşturulmuş bilgisayar programları gibi, farkında olarak ya da olmayarak kullanılan zihinsel süreçlerdir. NLP, kısaca kişinin kendi değişim- dönüşüm sürecine katkıda bulunan teknikler bütünüdür. NLP’ nin bir davranış biçimi, sistematiği, bir gelişim ve başarı metodolojisi vardır. NLP, yaşamı çok ender rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak görür, tıpkı bir çocuğun gözünden bakar gibi, hayata merak ve macera duyguları ile bakar, ulaşılması zor gibi görünen hedeflere ulaşmak için organize eder. NLP, her davranışın bir yapısı olduğunu ve bu yapının öğrenilebilir, değiştirilebili...Devamını Oku »

Nlp Türkiye

NLP Türkiye

Mantığımızla (bilinçli aklımızla) çözemediğimiz bütün soruların altında bilinçsiz aklımızın yanlış yada eksik öğrenmeleri yatar. Bilinçsiz aklın bu yanlış yada eksik öğrenmeleri geçmişimizin herhangi bir döneminde de başlaya bilir, geçmişimizin tamamını da kapsayabilir. Mesela evlenene kadar mülayim, sakin ve dengeli olan kişinin evlendikten sonra eşiyle çok kavga etmeleri sonucu sinirlilik oluşması gibidir. Bebeklikten itibaren annenin çok aşırı ilgisi, çocuğa hiçbir sorumluluk verilmemesi, aşırı derecede korunması ve her istediğinin yapılması sonucu çocukta oluşan sosyal fobidir. Bu tür sorunların çözmenin yolu NLP’nin kişiye göre uygun yöntemleri kullanarak geçmişini yeniden düzeltmektir. NLP; önce insanın doğal olarak neler yaptığına bakar, bunu tanımlar, nasıl yaptığını ortaya çıkarır ve sonra yaşamının her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar. Bir bakıma onun yaşama sahasını genişletir. Davranışlarınızdaki kalıpları ve alışkanlıkları t...Devamını Oku »

Eskişehir Nlp

Eskişehir NLP

NLP, tamamen bilimsel olarak insan algısının geliştirilmesini ve böylelikle iletişim kurmak için daha fazla değişkeni inceleyebilmesini sağlar. NLP teknikleri olarak adlandırılan teknikler, kişinin sinir sistemini geliştirerek 5 duyu organı ile elde edilen bilgilerin sayısının arttırılmasını ve aynı zamanda bu bilgilerin daha etkin bir şekilde incelenmesine odaklanır. NLP teknikleri kişinin olaylara ve hayatın tamamına farklı bir gözle bakabilmesi için geliştirilmiştir. Çünkü kişinin hayata bakışı, tamamen algısal organlarının beynine ulaştırdığı bilgilerin yorumlanmasına dayalıdır. Beyne ulaşan bilgilerin daha bilinçli bir şekilde analiz edilmesi ve girdilerin daha detaylı bir şekilde kullanılması, kuşkusuz kişinin tüm hayatının değişmesi anlamına gelmektedir. İnsanlığın yararına işlevsel çözümler getiren NLP, başarının istenildiği biçimde nasıl modellenebileceğini öğretir. İnsanların bilinçaltına kolayca ulaşabilme becerilerini öğreterek hızlı kolay ve kalıcı...Devamını Oku »

Karaman Nlp

Karaman NLP

NLP, beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten bir teknik, bilim ve sanattır. İş hayatından sosyal fobileri yok etmeye, dil eğitiminden kolay ve kalıcı öğrenmeye, iletişim becerilerini geliştirmeye kadar insanın içinde olduğu hemen her alandaki kişisel gelişim aracıdır. NLP, Türkçe olarak en yalın anlatımla “Sinir Dili Programlaması” olarak adlandırılabilir. NLP; insanların zannettiği gibi kişinin kariyerinde üst noktalara gelmesi için mucizeyi yöntemler gösteren bir öğreti değil, tamamen kişinin yaşadığı dünyayı algılayış biçiminin geliştirilmesini inceleyen bir alandır. NLP’nin Neuro kısmı, bütün duygularımızı, düşüncelerimizi ve bunların bedenimiz üzerindeki etkilerini kapsar. Canımız sıkıldığı zaman başımız ağrır. Başımız ağrıdığında canımız sıkılır. Bütün bunlar, düşüncelerimizin bedenimiz ve sinir sistemimiz üzerindeki yansımalarıdır. NLP ile, düşüncelerimizi ve duygularımızı yönetebiliriz. Bütün içsel süreçlerimiz içi...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Yukarı Çık