Hızlı Okuma

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

 İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Günümüzde zamanın değeri o kadar arttı ki,en kısa sürede en çok işi yapmak zorunluluğu hepimizin karşısına dikildi. Tıpkı kitapları ve gazeteleri, okunacak ve varsa hepsini kısa sürede okumamız gerektiği gibi…Gözlerimizin sözcükler üzerinde keyfince ve başıboş gezinmesini önlemek, onlara beyin gücümüzle büyük bir hız kazandırmak zorundayız. Okuma sırasında beyin aktif rol oynasa da aslında bedensel,zihinsel ve ruhsal bir bütünlük halinde tüm varlığımız kitap üzerinde yoğunlaşır.Duyu organlarının,aklın ve ruhun hep birlikte harekete geçtiği bir eylemdir okuma. ANLAYARAK HIZLI OKUMA NELERİ KAPSAR? Hızlı Okuma Öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkiler ve etkili kavrama metotlarını öğrenmenizi sağlar. Odaklanma ve motivasyonu arttırmak suretiyle okuduklarınızın büyük çoğunluğunu anlamanızı sağlar. Okuma ve anlamayı zorlaştıran nedenleri ANLAYARAK HIZLI OKUMA YÖNTEMLERİYLE kolayca aşabilirsiniz. Klasik okuma ile üstün okuma tekniklerinin karşı...Devamını Oku »

İzmir Hızlı Okuma Kursu

 İzmir Hızlı Okuma Kursu

Anlayarak hızlı okuma eğitimi nedir? öğrencilere nasıl fayda sağlar? anlayarak hızlı okuma eğitimi öğrencinin mevcut okuma hızını 2-6 kat arttırmaya ve okumaya karşı oluşturduğu önyargıyı ortadan kaldırmaya yönelik yapılan bir dizi çalışmadan oluşur. öğrencinin okuma hızı gözlemlenebilir şekilde artar. öğrenci amaca göre okuma tekniklerini edindiği için sınavlarda daha yüksek bir performans gösterir. bu sayede derse yönelik araştırma yapmak artık okuma hızı engeline takılmaz ve kaynak kitap okumak çok daha kolay hale gelir. Bu eğitim yapısı gereği eğlenceli bir süreçten oluştuğu için okumak da artık öğrenciler için eğlenceli bir aktivite halini alır. bunun yanı sıra, hızlı okunan bir materyali beyin daha kolay anlamlandırdığı için öğrenciler çok uzun buldukları metin sorularını artık hızlı ve doğru bir şekilde cevaplayacak, daha fazla zaman gerektiren sorulara yeterince vakit ayırabileceklerdir. Hızlı okursanız neler olur? Zahmets...Devamını Oku »

Antalya Hızlı Okuma Kursu

Antalya Hızlı Okuma Kursu

Okuma sırasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her sözcük üzerinde duraklar. Bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi, gördüğü sözcüğün resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu işaretleri deşifre eder, bir araya getirir ve düşünceye ulaşır. Antalya Hızlı Okuma yöntemi, çeşitli göz egzersizleri yardımı ile, göz algılama potansiyelini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını ilerletme temeline dayanmaktadır. Eğitim sonucunda, okuma ve anlama hızları %200-400 oranında artacaktır. Antalya Hızlı Okuma tekniği metnin sadece belli bölümlerine bakarak uygulanan bir göz gezdirme ya da çapraz okuma yöntemi değildir. Metnin tümünü, daha doğru bir odaklanma ve daha hızlı bir algılama ile okumaktır. • Eski okuma hatalarından kurtulmak, yeni ve etkili okuma becerini kazanmak • Göze gerçek görme yeteneği kazandırarak, görme, tanıma, belleme ve zihinsel ayrımlaştırma becerisinin geli...Devamını Oku »

Antalya Hızlı Okuma Kursları

Antalya Hızlı Okuma Kursları

• Eski okuma hatalarından kurtulmak, yeni ve etkili okuma becerini kazanmak • Göze gerçek görme yeteneği kazandırarak, görme, tanıma, belleme ve zihinsel ayrımlaştırma becerisinin geliştirilmesi • Okuma hızının en az 2 -3 kat, ortalama olarak 5- 6 kat civarında artırılması • Dikkat ve konsantrasyon düzeyinin ortalama % 80 civarında artırılması • Anlamada hiç bir kayıp olmaksızın, okunanı anlama yüzdesinin ciddi anlamda artırılması • Hızlı ve etkin okuma tekniklerinin öğrenilmesi ve aktif bir şekilde kullanımı • Okuyarak öğrenilen bilgilerin hafızada tutulabilme tekniklerinin öğrenilmesi • Okuma konsantrasyon düzeyinin artırılması ve okumanın zevkli bir hale getirilmesi Antalya Hızlı Okuma tekniği, çeşitli göz egzersizleri yardımıyla, göz algılama kapasitesini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. ...Devamını Oku »

İzmir Hızlı Okuma Kursları

İzmir Hızlı Okuma Kursları

Karşımızda bir resim, şekil , karikatür gördüğümüzde onlara bakarız. Ancak yazı gördüğümüzde okuruz. Aslında ikisi arasında fark yoktur. Baktığımız resimleri görürüz ve beyin onları inceler ve anlam verir. Yazıda da aslında bu durum çok benzerdir. Hızlı okumamız için bazı şeylere dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunlardan bahsedecek olursak; Okuma işlemi göz ile beyin arasında gerçekleştirilmelidir. İnsanlar bazı gereksiz hareketlerle göz-beyin arasına lüzumsuz unsurlar sokmaktadır. Örneğin yazının sesli okunması sırasında göz ile beyin arasına ağız girer. Bundan dolayı okuma esnasında ağız, dil, dudak gibi organlarımızın kullanılmasına gerek yoktur. Bu organların kullanılmasıyla birlikte insanlar okuma esnasında daha çabuk yorulmakta ve okuma hızını düşürmektedir. Hızlı okumamızı engelleyen bazı psikolojik nedenlerde olabilir. Mesela insanların hızlı okunduğu taktirde hiçbir şey anlamamaktan korkması. Bu kişiye yanlış öğretilmiş bir durumdur. Özellikle bazılar...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Yukarı Çık