Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Sanatı

Hızlı Okuma Sanatı

Beynin dakikada 500 sözcükten fazlasını deşifre edebilir. Bunun için daha zeki olman gerekmez sadece göz ve beyin ilişkinin eğitilmesi gerekir. Ancak biz bu güne kadar kendimizi yavaş okumaya şartlandırdığımız için yeteneğimizi köreltmiş durumdayız. Bir kaleciye daha yumuşak toplar atarak belki kontrol etmesini kolaylaştırabilirsin ancak yakalama reflekslerini azaltarak onun meslek hayatım da karartmış olursun. Beynimiz ihtiyaçlarımızdan daha fazla gelişmiş bir aygıttır. Etkin ve hızlı okumak sadece bir ayrıcalık değil, hızla gelişen dünyamızda zorunlu bir ihtiyaçtır. Tahminen okumayı sevmiyorsunuz, ancak okumaya mecbur olduğunuz şeyler var. İşiniz gereği okumak mecburiyetindesiniz. Okumayı seviyorsunuz ancak okumaya vakit ayıramıyorsunuz. Bunun gibi birçok söylem hepimiz için geçerlidir. Çünkü şu an yaşadığımız dünyada acımasız bir rekabet söz konusudur. Rakiplerinizi geride bırakarak ipi göğüslemeniz gerekiyor. Okuma öğrenmenin en önemli ve en etkili yollarından birid...Devamını Oku »

Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı Okuma Nedir?

Okumak yalnızca sözcük kümeleri görmek değildir. Okumak bir süreçtir. Bu anlamda okuyabilmek için görmenin ötesinde zihinsel beceriler gereklidir. Bu zihinsel beceriler de öğrenme yolu ile gerçekleştirilebilir. Okumanın gerçek amacı, anlamı çabuk ve doğru kavramaktır. Bu okumanın geliştirilmesi için, etkili okumanın temeli olan hız, kavrama ve bellek arasında bağ kurulmasını gerektirir. Anlayarak hızlı okumanın asıl püf noktası görme alanımızın genişletilmesidir. Yavaş okuyucular sadece 2cm'lik bir alanı görerek okurlar. Bunun anlamı okuyucunun metni kelime kelime okumasıdır. Hızlı okuyucu ise görme alanını genişleterek aynı anda ikişer veya üçer kelime gruplarını görerek okuyabilir. Bu kelime grupları üçer, dörder kelime olarak da artabilir. Hızlı okuma egzersizleri göz kaslarının geliştirilerek, yazı satırlarını çok daha hızlı bir biçimde inceleyebilmesini sağlamaktadır. Uzun vadede kalıcı olarak genişleyen bakış açısı sayesinde, beynin işleyebileceği kadar fazla yazı...Devamını Oku »

Hızlı Okuma Anlama Ve Öğrenme Hızınızı Arttırın

Hızlı Okuma Anlama ve Öğrenme Hızınızı Arttırın

Anlama seviyesi okuma hızı ile doğru orantılı bir şekil de gerçekleşmektedir. Bu şekil de okuma hızınızı artırdığınızı kabul edersek anlama kapasiteniz üzerinde de olumlu etkiler sağlayabileceğinizden hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Anlayarak okumak için hızlı okuma teknikleri becerisini iyi bilmeniz gerekmektedir. Anlayarak Hızlı okuma teknikleri uygulama becerisini kazandığınız andan itibaren okuma hızınız en az 2 kat artmış durumda olacaktır. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta bu istatistik en az oranları göstermektedir. Hızlı ve etkili okumada önemli kavramlardan biri de çabukluktur. Bir kaynak ne kadar çabuk okunursa o kadar kolay anlaşılır, kavranır. Süratli okuma sırasında anlama olmazsa çabukluğun hiçbir değeri yoktur. Hızlı okuma eğitimi çabuklukla kavrama ve belleme arasında bir bağ kurmaya çalışır. Hızlı okuma süreci okuma profilimizde yaratmaya çalıştığımız bir alışkanlıklar zincirinden ibarettir. Araba kullanmada, bisiklete binmede olduğu gibi; belirli süreçler...Devamını Oku »

Hızlı Okuma Nasıl Olur?

Hızlı Okuma Nasıl Olur?

Hızlı okuma, gözün görüş açısını genişletip beynin kavrama hızını artırarak bir dakikada okunan kelime sayısını anlam kaybetmeden kademeli olarak artırmaktır. Hızlı okuma, göz kaslarımızı eğitmeyi, gözümüzün daha çevik görmesini, görme alanımızı genişletmeyi, okurken satırlar arasında serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ve algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar. Hızlı okumada amaç satırlar arasında amaçsızca dolaşan gözleri disiplin altına alarak okumayı daha verimli hâle getirmektir. Hızlı okumak, etkili bir okuyucu olabilmek için gözlerimizle aklımızı birlikte çalıştırmaya alıştırmamız gerekiyor. Okuma sırasında, gözümüz satırlar üzerinde soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya göz sıçramaları ile ilerler. Okuma olayı, işte bu sıçramadaki duraklamalar sırasında, yakalayabileceğimiz sözcük kümesini algılayarak, gerçekleştirilir. Bu yüzden hızlı ve usta bir okuyucu olabilmek için, göz s...Devamını Oku »

Hızlı Okuma Göz Egzersizleri

 Hızlı Okuma Göz Egzersizleri

Hızlı Okuma tekniği, çeşitli göz egzersizleri vasıtasıyla, göz algılama kapasitesini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. Eğitim neticesinde, okuma ve anlama hızları %200–400 oranında yükselir. Okuma esnasında göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi, gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Hızlı okuma kuşkusuz çok önemlidir. Kimi zaman anlık okumalarda, kimi zaman ise öykü, roman… gibi uzun süreli okumalarda çokça yararını görürüz hızlı okumanın. Burada hızlı okumadan kastımız, elbette verilen bir metni en kısa an diliminde okuyup bitirmek değildir. Önemli olan, hem hızlı okumak hem de bu şekilde okuduğumuzu anlayabilmektir. Hızlı okuma geliştirilebilir bir yetenektir. Kimse anne karnından hızlı okuyucu doğmaz. Kitaplar, dergiler, eğiti...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Yukarı Çık