Başarı

Meslek Seçimi(İlgi Duyulan Mesleklerin İncelenmesi) -- Kişisel Başarı --

Meslek Seçimi(İLGİ DUYULAN MESLEKLERİN İNCELENMESİ) -- Kişisel Başarı --

Bireyin kendini tanımasmm ardından ilgi duyduğu meslekleri de tanıması gerekir. Bireyin meslekler hakkmda araştırmasını; Meslek mensuplarmm yaptığı temel faaliyetler Çalişma ortamı Çalışma koşulları, Çalışanlarda aranan nitelikler, Mesleğe hazırlanma, ilk işe giriş, Meslekte ilerleme, Kazanç, iş bulma olanağı ve mesleğin geleceği, Mesleğin gerektirdiği nitelikler vb. konularmda yoğunlaştırması gerekir. Bilgi toplamak için, meslekleri tanıtan yayınlardan, rehber kitapçıklardan, mesleki tanıtım seminerlerinden, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden, okullardaki ve dershanelerdeki rehberlik servislerinden, o mesleğin mensuplarından yararlanılabilir. Birey kendi özellikleri ile mesleğin özelliklerini eşleştirerek kararlarını oluşturabilir. Üzerinde durulacak temel nokta, bireyin kendini almak istediği gibi değil, olduğu gibi objektif olarak tanıması, ilgi duyduğu meslekleri de olumlu-olumsuz yönleri ile bilmesidir. Bireyin meslek seçimi kararını etkileyen etmenlerden biri de anne-babanm ...Devamını Oku »

Meslek Rehberi(Coğrafya) -- Kişisel Başarı --

Meslek Rehberi(COĞRAFYA) -- Kişisel Başarı --

Coğrafya Programı; doğal ortamın özelliklerini, gelişim sürecini, sağladığı olanakları, doğal ortamla insanın kurduğu ilişkileri, nüfus dağılımını, ekonomik etkinliklerin dağılımını nedensellik bağları içerisinde değerlendirip bu alanlarda araştırma yapabilecek bilgi ve beceriye erişmiş coğrafyacılar yetiştirmeyi amaçlar. Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim sürecinde; Klimatoloji, Jeomorfoloji, Kartoğrafya, Nüfus Coğrafyası, Harita Uygulamaları, Yerleşme Coğrafyası, Toprak-Bitki Coğrafyası, Enerji Kaynakları, Turizm Coğrafyası, Sanayi Coğrafyası, Coğrafyada Metodoloji gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır. Coğrafya programında okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe sahip, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji, sosyoloji, tarih alanları ile ilgili be bu alanlarda başarılı, doğayı incelemeye istekli bireyler olmaları gerekir. Mezun olanlara ‘Coğrafyacı’ unvanı verilir. Mezunlar; Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlü...Devamını Oku »

Meslek Rehberi(Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri) -- Kişisel Başarı --

Meslek Rehberi(BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ) -- Kişisel Başarı --

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı; önde gelen bilgisayar ve bilişim teknolojilerini anlayıp, bunları, kullanıcılara rekabet etme anlayışı sağlayacak şekilde bilgisayar uygulamaları geliştirebilecek, problemleri tanıyıp kullanıcı ihtiyaçlarını belirleyebilecek ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek, fonksiyonel ve adapte edilebilir bilgisayar sistemleri tasarlayacak programcılar geliştirmeyi amaçlar. Programın öğretim süresi dört yıldır. Program Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Teknolojisi konularında içerdiği bütünsel ve ileri çalışmanın yanı sıra, iş idaresi konularında geniş bir perspektif kazandırma ve tüm ilgili sektörlerde olası bir kariyere hazırlamak adına, işletme, iletişim ve sosyal konulardan seçilmiş dersleri de içermektedir. Programda okumak isteyenlerin; Bilgisayar, Finans, Muhasebe, Ekonomi ve Pazarlama alanlarına karşı ilgili, hem sözlü hem de yazılı olarak, teknik ve teknik olmayan tüm topluluklarla daha güçlü iletişim kurabilecek, analitik düşünebilen b...Devamını Oku »

Öss(Başarı Beklentileri)

ÖSS(BAŞARI BEKLENTİLERİ)

ÖSS ve OKS birçok açıdan öğretmenlerinizin hazırladığı okuldaki sınavlarınızdan farklıdır. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursanız; ÖSS'de az da olsa bazı çok güç sorular bulunmaktadır. Bu nedenle bütün soruları doğru cevaplama beklentisi içinde olmayın. Sadece elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın! Gireceğiniz sınavlar sizin zeka düzeyinizi ölçmeyi değil başarı düzeyinizi ölçmeyi ve diğerleri arasındaki sıralamanızı ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle alınan bazı düşük puanlar sizin zeka olarak yetersiz olduğunuz değil, yeterince hazırlanmadığınızı ve de öğrenmediğinizi göstergeler. Bu anlamda ÖSS ve OKS sınavı, iyi öğrencilerle en iyi öğrencileri ayırt etmeye ve sıralamaya yöneliktir. Elbette ki amaç, en yüksek puanı almak olmalıdır; ancak tüm soruları doğru cevaplama beklentisi içinde olmanız sınav kaygınızı daha da arttırabilecektir. Bu açıdan kaygınız arttıkça hata yapma olasılığınız da yükselecektir. Bu nedenle kendi kaygınızı arttıracak düzeyde beklentileriniz olmama...Devamını Oku »

Öss(Sınavda Zamanı Kullanma Ve Başarılı Olma Konusunda İpuçları)

ÖSS(SINAVDA ZAMANI KULLANMA ve BAŞARILI OLMA KONUSUNDA İPUÇLARI)

1. Sınavda (ÖSS, OKS vs.) bir bölüme başlamadan önce o bölümü hızla gözden geçirin. Başlayacağınız bölümü cevaplamadan önce 10 saniyenizi o bölümün yer aldığı sayfaları hızla gözden geçirmeye ayırın. 2. Hız ve isabet arasında uygun bir denge kurun. Çok hızlı olup hata yapmak uygun değildir. Çünkü yanlış cevaplardan puan alamaz, tam tersine puan kaybedersiniz. Diğer taraftan aşırı dikkatli olarak her soru üzerinde fazla zaman harcamakta yeterli puanı toplamanızı engelleyecektir. 3. Bir soruda belirli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamazsanız soruyu bırakın. Örneğin üniversite giriş sınavlarında soruların ağırlık derecesi farklı ancak bütün soruların puan değeri aynıdır. Zor sorulara ek puan verilmez. Bu sebeple bir soru üzerinde makul bir zaman harcadığınız ve doğru olduğuna inandığınız bir çözüme ulaşamadığınız taktide, bir soru üzerinde çalışmaya devam etmek yerinde değildir. Uygun olan bu soruyu bırakıp, bölümdeki diğer sorulara geçmektir. Ancak bu kural soruyu çözmek için makul bi...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Yukarı Çık